Valtiopaivaasia HE 228/1993

HE 228/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki liikuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

03.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1091/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki liikuntalain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kulttuurisihteeri Virtala

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993 3366

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 19/1993 vp
Valmistunut

12.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

16.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 139/1993 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1993 Päättynyt PTK 140/1993 4123

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.11.1993 Päättynyt PTK 142/1993 4160 4, 5
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.11.1993 Päättynyt PTK 144/1993 4203

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.11.1993

​​​​