Valtiopaivaasia HE 228/1997

HE 228/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vakuutuskassalain ja eläkesäätiölain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
200/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
201/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

2) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

21.11.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Jokinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1997 Päättynyt PTK 148/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 3/1998 vp
Valmistunut

18.02.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 17/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.1998 Päättynyt PTK 18/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

Vastaus
EV 3/1998 vp

​​​​