Valtiopaivaasia HE 229/1998

HE 229/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi lääketieteellisestä tutkimuksesta sekä potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta

Vahvistettu

09.04.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
488/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.1999

Voimaantulo

01.11.1999

Säädöskokoelma
489/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta

2) Laki potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6 ja 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kattelus

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 39/1998 vp
Valmistunut

04.02.1999

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.02.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 199/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 10.02.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.02.1999 Päättynyt PTK 200/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.02.1999 Keskeytynyt PTK 203/1998
12.02.1999 Päättynyt PTK 205/1998 6-9
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.02.1999 Poistettu PTK 208/1998
16.02.1999 Päättynyt PTK 209/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

16.02.1999