Valtiopaivaasia HE 229/2008

HE 229/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Tsekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Itävallan, Puolan, Slovenian, Slovakian, Suomen ja Ruotsin Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien sopimusten hyväksymisestä, jotka on tehty Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen (Kiinan Taipei) ja Uuden-Seelannin kanssa GATS-sopimuksen XXI artiklan perusteella, sekä laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja ...

Vahvistettu

15.05.2009

Voimaantulo

01.06.2009

Säädöskokoelma
328/2009
Päätös

Hyväksytty

Kansainvälisten sopimusten voimaanpano

1. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä

Päätös

Hyväksytty

2. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Argentiinan välillä

Päätös

Hyväksytty

3. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Australian välillä

Päätös

Hyväksytty

4. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Brasilian välillä

Päätös

Hyväksytty

5. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ecuadorin välillä

Päätös

Hyväksytty

6. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Filippiinien välillä

Päätös

Hyväksytty

7. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kiinan Hongkongin välillä

Päätös

Hyväksytty

8. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Intian välillä

Päätös

Hyväksytty

9. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä

Päätös

Hyväksytty

10. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä

Päätös

Hyväksytty

11. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kiinan välillä

Päätös

Hyväksytty

12. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kolumbian välillä

Päätös

Hyväksytty

13. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä

Päätös

Hyväksytty

14. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kuuban välillä

Päätös

Hyväksytty

15. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välillä

Päätös

Hyväksytty

16. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä

Päätös

Hyväksytty

17. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

Ainoa ja 2. käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki Tsekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Itävallan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan, Slovakian tasavallan, Suomen tasavallan ja Ruotsin kuningaskunnan Euroopan unioniin liittymisestä johtuvia muutoksia ja tarvittavia korvaavia mukautuksia koskevien, Amerikan Yhdysvaltojen, Argentiinan, Australian, Brasilian, Ecuadorin, Filippiinien, Hongkongin (Kiina), Intian, Japanin, Kanadan, Kiinan, Kolumbian, Korean tasavallan, Kuuban, Sveitsin, Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja ...

Hallituksen esitykseen sisältyvät kansainväliset sopimukset

1. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Amerikan yhdysvaltojen välillä

2. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Argentiinan välillä

3. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Australian välillä

4. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Brasilian välillä

5. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Ecuadorin välillä

6. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Filippiinien välillä

7. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kiinan Hongkongin välillä

8. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Intian välillä

9. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Japanin välillä

10. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kanadan välillä

11. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kiinan välillä

12. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kolumbian välillä

13. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan välillä

14. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kuuban välillä

15. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Sveitsin välillä

16. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen välillä

17. Sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Uuden-Seelannin välillä

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.2008

Ministeriö

Ulkoasiainministeriö

Esittelijä

Kaupallinen neuvos Sinivuori

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 17
Päätös

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 2/2009 vp
Valmistunut

24.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksessä tarkoitetut sopimukset ja että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

03.03.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 17/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2009 Päättynyt PTK 19/2009 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.

Ainoa ja toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.03.2009 Päättynyt PTK 21/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi sopimukset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.03.2009

​​​​