Valtiopaivaasia HE 229/2009

HE 229/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lainsäädännöksi

Päätökset

1. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
633/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
634/2010
Päätös

Hyväksytty muutettuna

3. Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
635/2010
Päätös

Hyväksytty

4. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.06.2010

Voimaantulo

01.01.2011

Säädöskokoelma
636/2010
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä

2. Laki ehdollisen vankeuden valvonnasta

3. Laki rikoslain 6 luvun 10 §:n muuttamisesta

4. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 11 ja 12 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

06.11.2009

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Hartoneva

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009 31
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 6/2010 vp
Valmistunut

23.04.2010

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella lakivaliokunta ehdottaa, että 3. ja 4. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. ja 2. lakiehdotus hyväksytään muutettuina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.04.2010

Istuntopöytäkirja
PTK 43/2010 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 28.4.2010 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.04.2010 Päättynyt PTK 44/2010 6
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.05.2010 Päättynyt PTK 46/2010 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.05.2010

​​​​