HE 23/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

28.06.1991

Voimaantulo

01.09.1991

Säädöskokoelma
997/1991
Päätös

Hyv. kiireellisenä

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden saamisten perimisestä kerta kaikkiaan annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Budjettineuvos Vairimaa

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.05.1991

Istuntopöytäkirjan sivu

363

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.05.1991 Päättynyt PTK 23/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

480

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 4/1991 vp
Valmistunut

31.05.1991

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.06.1991

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1991 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 33/1991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
05.06.1991 Päättynyt PTK 34/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

887

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.06.1991 Päättynyt PTK 44/1991
Istuntopöytäkirjan sivu

1156

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 67 § VJ 67 § 2 mom

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.06.1991