Valtiopaivaasia HE 23/1993

HE 23/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi

Päätökset

Kirkkolaiksi

Vahvistettu

26.11.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1054/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Kirkkolaiksi

Annettu eduskunnalle

Pvm

26.03.1993

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kansliapäällikkö Numminen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

02.04.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

818

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.04.1993 Päättynyt PTK 35/1993 856

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 16/1993 vp
Valmistunut

26.10.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 20/1993 vp
Valmistunut

22.09.1993

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.10.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 125/1993 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1993 Päättynyt PTK 128/1993 3777

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.11.1993 Päättynyt PTK 129/1993 3789
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3965

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 61 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.11.1993