Valtiopaivaasia HE 23/1995

HE 23/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilaan erottamista oppilaitoksesta ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Päätökset

1) Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1028/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lukiolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1029/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1030/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1038/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1031/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1033/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1034/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1035/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1036/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1037/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Uusi laki: Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, SiVM 3/1995 vp

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1032/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta

2) Laki lukiolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

6) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

7) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

10) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

11) Uusi laki: Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, SiVM 3/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.05.1995

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995 629

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/1995 vp
Valmistunut

14.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 38/1995 925

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995 977
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995 1096
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995 1104

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1

​​​​