HE 23/1995 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle oppilaan erottamista oppilaitoksesta ja koulunkäynnistä pidättämistä koskevien muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1028/1995
Päätös

Hyväksytty

2) Laki lukiolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1029/1995
Päätös

Hyväksytty

3) Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1030/1995
Päätös

Hyväksytty

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1038/1995
Päätös

Hyväksytty

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1031/1995
Päätös

Hyväksytty

6) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1033/1995
Päätös

Hyväksytty

7) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1034/1995
Päätös

Hyväksytty

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1035/1995
Päätös

Hyväksytty

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1036/1995
Päätös

Hyväksytty

10) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1037/1995
Päätös

Hyväksytty

11) Uusi laki: Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, SiVM 3/1995 vp

Vahvistettu

21.08.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
1032/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki peruskoululain 42 ja 74 §:n muuttamisesta

2) Laki lukiolain 47 ja 48 §:n muuttamisesta

3) Laki aikuislukiolain 29 ja 30 §:n muuttamisesta

4) Laki ammatillisista oppilaitoksista annetun lain 40 §:n muuttamisesta

5) Laki kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 11 §:n muuttamisesta

6) Laki Suomalais-venäläisestä koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

7) Laki Helsingin ranskalais-suomalaisesta koulusta annetun lain 11 b §:n muuttamisesta

8) Laki Steiner-koulusta annetun lain 6 a §:n muuttamisesta

9) Laki steinerpedagogisista erityiskouluista annetun lain 5 b §:n muuttamisesta

10) Laki Anna Tapion koulusta annetun lain 7 ja 10 §:n muuttamisesta

11) Uusi laki: Laki musiikkioppilaitoksista annetun lain 16 §:n muuttamisesta, SiVM 3/1995 vp

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kaivosoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.05.1995

Istuntopöytäkirjan sivu

555

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
30.05.1995 Päättynyt PTK 27/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

629

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 3/1995 vp
Valmistunut

14.06.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.06.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 37/1995 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.06.1995 Päättynyt PTK 38/1995

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.06.1995 Päättynyt PTK 41/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

977

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.06.1995 Poistettu PTK 44/1995
19.06.1995 Päättynyt PTK 45/1995
Istuntopöytäkirjan sivu

1096

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.06.1995

Vastaus
EV 33/1995 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1