HE 23/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

24.05.1996

Voimaantulo

01.06.1996

Säädöskokoelma
350/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Humalto

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

10.04.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

1078

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.04.1996 Päättynyt PTK 42/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1126

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 7/1996 vp
Valmistunut

08.05.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

08.05.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 56/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.05.1996 Päättynyt PTK 57/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.05.1996 Päättynyt PTK 59/1996 1, 2
Istuntopöytäkirjan sivu

1544

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1996 Päättynyt PTK 61/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

1568

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

14.05.1996

Vastaus
EV 45/1996 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot