HE 23/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläintautilain 15 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.05.1997

Voimaantulo

16.06.1997

Säädöskokoelma
491/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eläintautilain 15 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Kumpula

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

21.03.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/1997 vp
Valmistunut

13.05.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 58/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.05.1997 Päättynyt PTK 59/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.05.1997 Päättynyt PTK 60/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.05.1997

Vastaus
EV 53/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., MmVM, 1

Asiasanat