HE 23/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

01.06.1998

Säädöskokoelma
347/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kirkkolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Lybeck

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

27.03.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.04.1998 Päättynyt PTK 40/1998

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 2/1998 vp
Valmistunut

22.04.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

23.04.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 52/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 24.04.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.04.1998 Päättynyt PTK 53/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
28.04.1998 Päättynyt PTK 54/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.05.1998 Päättynyt PTK 59/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.05.1998

Vastaus
EV 33/1998 vp