Valtiopaivaasia HE 23/2004

HE 23/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle luottolaitosten toiminnan tervehdyttämistä, selvitystilaa ja konkurssia koskevan lainsäädännön muuttamisesta

Päätökset

1. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
408/2004
Päätös

Hyväksytty

2. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
409/2004
Päätös

Hyväksytty

3. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
410/2004
Päätös

Hyväksytty

4. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
411/2004
Päätös

Hyväksytty

5. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
412/2004
Päätös

Hyväksytty

6. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

19.05.2004

Voimaantulo

31.05.2004

Säädöskokoelma
413/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

2. Laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista annetun lain muuttamisesta

3. Laki säästöpankkilain muuttamisesta

4. Laki luottolaitostoiminnasta annetun lain 12 §:n muuttamisesta

5. Laki talletuspankin toiminnan väliaikaisesta keskeyttämisestä annetun lain muuttamisesta

6. Laki ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.03.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vuorinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.03.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.03.2004 Päättynyt PTK 26/2004 3
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 7/2004 vp
Valmistunut

02.04.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.04.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 39/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 15.04.2004 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.04.2004 Poistettu PTK 40/2004 5
15.04.2004 Päättynyt PTK 42/2004 4
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.04.2004 Päättynyt PTK 44/2004 7
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.05.2004

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin