Valtiopaivaasia HE 23/2014

HE 23/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.06.2014

Säädöskokoelma
384/2014
Päätös

Hyväksytty

2. Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.06.2014

Säädöskokoelma
385/2014
Päätös

Hyväksytty

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

16.05.2014

Voimaantulo

01.06.2014

Säädöskokoelma
386/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki autoverolain muuttamisesta

2. Laki ajoneuvoverolain 50 ja 53 §:n muuttamisesta

3. Laki polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

03.04.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Sandell

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.04.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.04.2014 Päättynyt PTK 38/2014 3
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 2/2014 vp
Valmistunut

11.04.2014

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

22.04.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 41/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 23.4.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.04.2014 Päättynyt PTK 42/2014 5
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.04.2014 Päättynyt PTK 45/2014 11
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

05.05.2014

​​​​