Valtiopaivaasia HE 230/1992

HE 230/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työnvälityslain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)
Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki työnvälityslain muuttamisesta

Vahvistettu

11.12.1992

Voimaantulo

01.01.1993

Säädöskokoelma
1290/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työnvälityslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Toimistopäällikkö Manner

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992 3789
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3799

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 8/1992 vp
Valmistunut

27.10.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

28.10.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 137/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
29.10.1992 Päättynyt PTK 138/1992 4185

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1992 Päättynyt PTK 140/1992 4224
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Päättynyt PTK 145/1992 4395

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

13.11.1992

​​​​