Valtiopaivaasia HE 230/1994

HE 230/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 32 luvun muuttamisesta

Päätökset

1) Laki rikoslain 32 luvun muuttamisesta

Vahvistettu

21.04.1995

Voimaantulo

01.09.1995

Säädöskokoelma
743/1995
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki rikoslain 32 luvun muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

14.10.1994

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994 3401

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/1994 vp
Valmistunut

19.01.1995

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.01.1995

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1994 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Päättynyt PTK 183/1994 6989

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1995 Keskeytynyt PTK 184/1994 6992
27.01.1995 Päättynyt PTK 185/1994 7005 26-28
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
31.01.1995 Päättynyt PTK 186/1994 7032

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1995

​​​​