HE 230/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

10.01.1997

Voimaantulo

01.03.1997

Säädöskokoelma
50/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain 4 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Katajamäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4758

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4817

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 37/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1996 Poistettu PTK 166/1996
07.12.1996 Poistettu PTK 167/1996
07.12.1996 Päättynyt PTK 168/1996

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.12.1996 Päättynyt PTK 169/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5420

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1996 Päättynyt PTK 176/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

5642

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

12.12.1996

Vastaus
EV 230/1996 vp