Valtiopaivaasia HE 230/1997

HE 230/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta

Päätökset

1) Laki alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.03.1998

Voimaantulo

01.04.1998

Säädöskokoelma
210/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki alkoholilain 44 ja 47 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

28.11.1997

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Wavela

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

28.11.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1997 Päättynyt PTK 155/1997

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/1998 vp
Valmistunut

17.02.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 17/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.02.1998 Päättynyt PTK 18/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

Vastaus
EV 4/1998 vp

​​​​