HE 230/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi käräjäoikeuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
629/2005
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Valiokunnan ehdotuksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

2. Laki tuomareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
630/2005
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kielilain muuttamisesta

Vahvistettu

19.08.2005

Voimaantulo

01.09.2005

Säädöskokoelma
631/2005
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki käräjäoikeuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Liljeroos

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004
Päätös

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

5

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 5/2005 vp
Valmistunut

31.05.2005

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna ja että hyväksytään uusi 2. ja 3. lakiehdotus.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

01.06.2005

Istuntopöytäkirja
PTK 64/2005 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 02.06.2005 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.06.2005 Päättynyt PTK 65/2005
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.06.2005 Keskeytetty PTK 69/2005
14.06.2005 Päättynyt PTK 72/2005 2
Istuntopöytäkirjan sivu

13

Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.06.2005

Vastaus
EV 70/2005 vp