Valtiopaivaasia HE 230/2006

HE 230/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Päätökset

Päätös

Peruutettu

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Peruutettu

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki sähköturvallisuuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Rapinoja

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Päättynyt PTK 106/2006 17
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 57/2006 vp
Valmistunut

24.01.2007

Lainsäätämisjärjestys

Hallituksen esitys

Perustuslaki 72 §

Perustuslakivaliokunnan lausunto

Valiokunta esitti, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 2 §:n 6 momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​