Valtiopaivaasia HE 230/2008

HE 230/2008 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi terveydensuojelulain, elintarvikelain, kemikaalilain, toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

20.03.2009

Säädöskokoelma
129/2009
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki elintarvikelain 71 ja 72 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

20.03.2009

Säädöskokoelma
130/2009
Päätös

Hyväksytty

3. Laki kemikaalilain 60 § muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

20.03.2009

Säädöskokoelma
131/2009
Päätös

Hyväksytty

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

20.03.2009

Säädöskokoelma
132/2009
Päätös

Hyväksytty

5. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

13.03.2009

Voimaantulo

20.03.2009

Säädöskokoelma
133/2009
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki terveydensuojelulain muuttamisesta

2. Laki elintarvikelain 71 ja 72 §:n muuttamisesta

3. Laki kemikaalilain 60 § muuttamisesta

4. Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain 25 a ja 25 b §:n muuttamisesta

5. Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 20 ja 21 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

30.12.2008

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Keinänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

04.02.2009

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.02.2009 Päättynyt PTK 3/2009 18
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 2/2009 vp
Valmistunut

13.02.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2.-5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 6 § muutettuna.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.02.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 7/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 13.2.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.02.2009 Päättynyt PTK 8/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.02.2009 Päättynyt PTK 9/2009 3
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

04.03.2009

Vastaus
EV 6/2009 vp