HE 230/2009 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Eduskunnan suostumuksen antaminen valtuuden myöntämiseksi Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle valtiontakaukselle

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Finanssineuvos Niskanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

06.11.2009

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
10.11.2009 Päättynyt PTK 103/2009
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

32

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 36/2009 vp
Valmistunut

17.11.2009

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että eduskunta päättää perustuslain 82 §:n 2 momentin mukaisesti antaa suostumuksensa sille, että valtioneuvosto tai sen määräämillä ehdoilla Valtiokonttori voi vastavakuuksia vaatimatta myöntää omavelkaisen valtiontakauksen Pietari-säätiön enintään 3 500 000 euron määräisen vuoden 2009 aikana otettavan lainan vakuudeksi, jonka säätiö tarvitsee Pietarin kaupungilta vuokraamansa kiinteistön peruskorjauksen ja varustelun loppuunsaattamista varten.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.2009

Istuntopöytäkirja
PTK 108/2009 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 19.11.2009 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.11.2009 Päättynyt PTK 109/2009
Istuntopöytäkirjan sivu

3

Päätös

Eduskunta antoi suostumuksen valtiontakaukseen mietinnön mukaisesti. Asian käsittely päättyi.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.2009

Vastaus
EV 191/2009 vp