Valtiopaivaasia HE 231/1993

HE 231/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä sekä laiksi mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1156/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Vakauslaki)

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1157/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

2) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Vakauslaki)

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3382

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3497

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 39/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993 3991

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993 4000
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993 4062

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1993

​​​​