HE 231/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä sekä laiksi mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1156/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Vakauslaki)

Vahvistettu

10.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1157/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mittayksiköistä ja mittanormaalijärjestelmästä

2) Laki mittayksiköistä ja mittaamisvälineiden vakaamisesta annetun lain muuttamisesta (Uusi nimike: Vakauslaki)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Teollisuusneuvos Tuominen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3382

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

3497

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 39/1993 vp
Valmistunut

04.11.1993

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 133/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 134/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
09.11.1993 Päättynyt PTK 135/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4000

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.11.1993 Päättynyt PTK 137/1993
Istuntopöytäkirjan sivu

4062

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.11.1993