HE 231/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi mielenterveyslain ja valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
383/1997
Päätös

Hyväksytty

2) Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.04.1997

Voimaantulo

01.06.1997

Säädöskokoelma
384/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki mielenterveyslain muuttamisesta

2) Laki valtion mielisairaaloista annetun lain 3 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Nuor. hallitussihteeri Sintonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4758

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4818

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 4/1997 vp
Valmistunut

14.03.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 28/1997 vp
Päätös

Keskiviikon istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.03.1997 Päättynyt PTK 30/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
20.03.1997 Päättynyt PTK 32/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.04.1997 Päättynyt PTK 36/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.04.1997

Vastaus
EV 22/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1