HE 231/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Vahvistettu

30.12.1997

Voimaantulo

01.01.1998

Säädöskokoelma
1352/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki indeksiehdon käytöstä vuosia 1998 ja 1999 koskevissa työ- ja virkaehtosopimuksissa

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Syrjänen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1997 Päättynyt PTK 163/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 44/1997 vp
Valmistunut

15.12.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

15.12.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 172/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1997 Päättynyt PTK 173/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
15.12.1997 Päättynyt PTK 174/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.12.1997 Päättynyt PTK 177/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

18.12.1997

Vastaus
EV 243/1997 vp