Valtiopaivaasia HE 231/2005

HE 231/2005 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viestintämarkkinalain ja eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

Vahvistettu

01.09.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
759/2006
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

01.09.2006

Voimaantulo

01.03.2007

Säädöskokoelma
760/2006
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki viestintämarkkinalain muuttamisesta

2. Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.01.2006

Ministeriö

Liikenne- ja viestintäministeriö

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Vilkkonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

03.02.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.02.2006 Päättynyt PTK 4/2006 2
Päätös

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan, jolle talousvaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Liikenne- ja viestintävaliokunta

Mietintö

Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö
LiVM 13/2006 vp
Valmistunut

06.06.2006

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 2. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että 1. lakiehdotus hyväksytään muutettuna.

Lausunnot

Talousvaliokunnan lausunto
TaVL 17/2006 vp
Valmistunut

23.05.2006

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.06.2006

Istuntopöytäkirja
PTK 66/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 07.06.2006 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.06.2006 Päättynyt PTK 67/2006 10
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
12.06.2006 Päättynyt PTK 69/2006 15
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

22.06.2006

​​​​