Valtiopaivaasia HE 231/2006

HE 231/2006 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Päätökset

1. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Vahvistettu

13.04.2007

Voimaantulo

01.01.2008

Säädöskokoelma
446/2007
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä

Annettu eduskunnalle

Pvm

19.10.2006

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Saarinen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

20.10.2006

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.10.2006 Päättynyt PTK 106/2006 18
Päätös

Asia lähetettiin talousvaliokuntaan, jolle liikenne- ja viestintävaliokunnan, maa- ja metsätalousvaliokunnan ja ympäristövaliokunnan tulee antaa lausuntonsa.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 34/2006 vp
Valmistunut

31.01.2007

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana ja että toimenpidealoite hylätään.

Lausunnot

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto
LiVL 28/2006 vp
Valmistunut

07.12.2006

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto
MmVL 22/2006 vp
Valmistunut

11.01.2007

Ympäristövaliokunnan lausunto
YmVL 47/2006 vp
Valmistunut

08.12.2006

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

31.01.2007

Istuntopöytäkirja
PTK 150/2006 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.02.2007 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.02.2007 Päättynyt PTK 151/2006 3
Päätös

Lakiehdotus hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.02.2007 Päättynyt PTK 153/2006 19
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyn lakiehdotuksen.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.03.2007

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​