Valtiopaivaasia HE 232/1992

HE 232/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
1440/1992
Päätös

Hyväksytty

2) Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
1441/1992
Päätös

Hyväksytty

3) Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
1442/1992
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työttömyysturvalain 9 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

18.12.1992

Voimaantulo

01.06.1993

Säädöskokoelma
1443/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieslain muuttamisesta

2) Laki merimiesten vuosilomalain 3 §:n muuttamisesta

3) Laki sairausvakuutuslain 23 g §:n muuttamisesta

4) Laki työttömyysturvalain 9 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

09.10.1992

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Tp. nuor. hallitussihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

16.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3741

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.10.1992 Poistettu PTK 129/1992 3789
20.10.1992 Päättynyt PTK 130/1992 3799

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 10/1992 vp
Valmistunut

12.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 150/1992 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Poistettu PTK 151/1992 4542
17.11.1992 Päättynyt PTK 152/1992 4565

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
17.11.1992 Päättynyt PTK 153/1992 4572
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4624

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

30.11.1992

​​​​