HE 232/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

16.12.1994

Voimaantulo

01.01.1995

Säädöskokoelma
1263/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki haastemieslain 6 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Törnqvist

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3401

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 14/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5283

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5412

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994