Valtiopaivaasia HE 232/1996

HE 232/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työntekijäin eläkelain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1167/1996
Päätös

Hyväksytty

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1168/1996
Päätös

Hyväksytty

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1169/1996
Päätös

Hyväksytty

4) Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1170/1996
Päätös

Hyväksytty

5) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1171/1996
Päätös

Hyväksytty

6) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1172/1996
Päätös

Hyväksytty

7) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 8 k §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1173/1996
Päätös

Hyväksytty

8) Laki yrittäjien eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1174/1996
Päätös

Hyväksytty

9) Laki valtion eläkelain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1175/1996
Päätös

Hyväksytty

10) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

20.12.1996

Voimaantulo

01.01.1997

Säädöskokoelma
1176/1996
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

2) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

3) Laki merimieseläkelain muuttamisesta

4) Laki merimieseläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

5) Laki eräiden työsuhteessa olevien taiteilijoiden ja toimittajien eläkelain 1 §:n muuttamisesta

6) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta

7) Laki maatalousyrittäjien eläkelain 8 k §:n muuttamisesta

8) Laki yrittäjien eläkelain 7 a §:n muuttamisesta

9) Laki valtion eläkelain 10 a §:n muuttamisesta

10) Laki valtion eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

22.11.1996

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Hirvi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

4758

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996 4819

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 41/1996 vp
Valmistunut

12.12.1996

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 43/1996 vp
Valmistunut

04.12.1996

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.12.1996

Istuntopöytäkirja
PTK 179/1996 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 180/1996 5727

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
13.12.1996 Päättynyt PTK 181/1996 5730
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.12.1996 Keskeytynyt PTK 184/1996 5868
17.12.1996 Päättynyt PTK 187/1996 5921 1
Huomautus

Huom!Eläkepalkan laskentasäännön voimaantulosäännöksien muutokset tulevat voimaan 30.12.1996.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 § (PeVL)

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

17.12.1996