Valtiopaivaasia HE 232/1997

HE 232/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kiinteistönmuodostamislain ja kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
273/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Vahvistettu

09.04.1998

Voimaantulo

01.05.1998

Säädöskokoelma
274/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

2) Laki kiinteistörekisterilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

05.12.1997

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Solonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

08.12.1997

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.12.1997 Päättynyt PTK 168/1997

Valiokuntakäsittely

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 3/1998 vp
Valmistunut

13.03.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

17.03.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 29/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 18.03.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.03.1998 Päättynyt PTK 31/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.03.1998 Päättynyt PTK 33/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.03.1998 Päättynyt PTK 35/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1998