HE 232/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2004 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2004 vp) täydentämisestä

(Kolmas lisäbudjetti 2004, täydentäminen)

1. Vuoden 2004 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2004

Säädöskokoelma
1011/2004
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Vuoden 2004 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Osastopäällikkö Sukselainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2004

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Istuntopöytäkirjan sivu

3

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2004 vp
Valmistunut

23.11.2004

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että ehdotus vuoden 2004 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena, paitsi momenttien 15.03.01, 30.12.44, 30.31.44, 30.41.42, 30.51.77 ja 31.24.21 osalta muutettuna, että lisätalousarvioaloite LTA 56/2004 vp hyväksytään, että lisätalousarvioaloitteet LTA 57/2004 vp ja LTA 58/2004 vp hylätään, ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2004 alkaen.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

24.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 126/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 25.11.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.2004 Keskeytetty PTK 127/2004
26.11.2004 Päättynyt PTK 128/2004 1-5
Istuntopöytäkirjan sivu

2

Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 207/2004 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.11.2004

Kirjelmä
EK 29/2004 vp

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot