HE 233/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansanterveyslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Vahvistettu

21.03.1997

Voimaantulo

01.05.1997

Säädöskokoelma
248/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansanterveyslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Kattelus

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.11.1996

Istuntopöytäkirjan sivu

4758

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
26.11.1996 Päättynyt PTK 152/1996
Istuntopöytäkirjan sivu

4820

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 1/1997 vp
Valmistunut

11.02.1997

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

14.02.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 9/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.02.1997 Päättynyt PTK 10/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.02.1997 Päättynyt PTK 15/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.02.1997 Päättynyt PTK 16/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

25.02.1997

Vastaus
EV 3/1997 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 1

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot