HE 233/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1205/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1206/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1207/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1208/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1209/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1210/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1211/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1212/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

3) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

7) Laki liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta

8) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Inha

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/1998 vp
Valmistunut

25.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998

Vastaus
EV 204/1998 vp