Valtiopaivaasia HE 233/1998

HE 233/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vakuutusyhtiölain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1205/1998
Päätös

Hyväksytty

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1206/1998
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1207/1998
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1208/1998
Päätös

Hyväksytty

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1209/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1210/1998
Päätös

Hyv. muutettuna

7) Laki liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1211/1998
Päätös

Hyväksytty

8) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1212/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vakuutusyhtiölain muuttamisesta

2) Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain 28 §:n muuttamisesta

3) Laki vakuutusyhdistyslain muuttamisesta

4) Laki työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain 6 ja 33 §:n muuttamisesta

5) Laki vakuutuskassalain muuttamisesta

6) Laki eläkesäätiölain muuttamisesta

7) Laki liikennevakuutuslain 9 ja 12 a §:n muuttamisesta

8) Laki potilasvahinkolain 10 a §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Ylitarkastaja Inha

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 31/1998 vp
Valmistunut

25.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998