Valtiopaivaasia HE 233/2004

HE 233/2004 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

1. Eduskunnan päätös valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta

Voimaantulo

01.01.2005

Säädöskokoelma
1051/2004
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttaminen

Annettu eduskunnalle

Pvm

12.11.2004

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Kantola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

12.11.2004

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
16.11.2004 Päättynyt PTK 121/2004 7
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 31/2004 vp
Valmistunut

26.11.2004

Päätösehdotus

Ks. mietintö.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

30.11.2004

Istuntopöytäkirja
PTK 129/2004 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.2004 pidettävään istuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.2004 Päättynyt PTK 130/2004 2
Päätös

Valiokunnan mietintö hyväksyttiin.

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.12.2004

​​​​