Valtiopaivaasia HE 233/2014

HE 233/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2014 kolmannen lisätalousarvioesityksen (HE 207/2014 vp) täydentämisestä

(Kolmas lisäbudjetti 2014, täydentäminen )

1. Laki vuoden 2014 III lisätalousarvio

Voimaantulo

01.12.2014

Säädöskokoelma
969/2014
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

Ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki vuoden 2014 III lisätalousarvio

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Apulaisbudjettipäällikkö Majanen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 2
Päätös

Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 29/2014 vp
Valmistunut

21.11.2014

Päätösehdotus

Valtiovarainvaliokunta ehdottaa, että ehdotus vuoden 2014 kolmanneksi lisätalousarvioksi hyväksytään hallituksen esityksen ja sitä täydentävän esityksen mukaisena ja että lisätalousarviota sovelletaan 1 päivästä joulukuuta 2014 alkaen.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.11.2014

Istuntopöytäkirja
PTK 117/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 25.11.2014 pidettävään täysistuntoon.

Ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
25.11.2014 Päättynyt PTK 118/2014 33
Päätös

Eduskunta hyväksyi lisätalousarvioehdotuksen mietinnön mukaisena. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi.

Asian käsittely on yhdistetty

HE 207/2014 vp

Eduskunnan kirjelmä

Pvm

26.11.2014

Kirjelmä
EK 40/2014 vp

Asiasanat

​​​​