Valtiopaivaasia HE 234/1982

HE 234/1982 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. (Uusi nimike: Laki Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä, UaVM 25.)

Päätökset

Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.(Uusi nimike: Laki Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä, UaVM 25.)

Säädöskokoelma
655/1983
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä.(Uusi nimike: Laki Pohjoismaiden yhteisistä työmarkkinoista tehdyn sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä, UaVM 25.)

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

25.11.1982

Istuntopöytäkirjan sivu

3172

Lähetekeskustelu

Istuntopöytäkirjan sivu

3248

Valiokuntakäsittely

Ulkoasiainvaliokunta

Mietintö

Ulkoasiainvaliokunnan mietintö
UaVM 25/1982 vp

Ensimmäinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3472

Valiokuntakäsittely

Suuri valiokunta

Mietintö

Suuren valiokunnan mietintö
SuVM 221/1982 vp

Toinen käsittely

Istuntopöytäkirjan sivu

3547

Kolmas käsittely

Pvm

17.12.1982

Istuntopöytäkirjan sivu

3660