Valtiopaivaasia HE 234/1992

HE 234/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesilain, yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain, vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n ja terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki vesilain muttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
87/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
88/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
89/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
90/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki vesilain muttamisesta

2) Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista annetun lain muuttamisesta

3) Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

4) Laki terveydenhoitolain 52 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

22.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3807

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
23.10.1992 Päättynyt PTK 134/1992 3960

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 10/1992 vp
Valmistunut

19.11.1992

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

20.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 155/1992 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Poistettu PTK 157/1992 4671
24.11.1992 Päättynyt PTK 158/1992 4686

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 159/1992 4720
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4750 5

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992

​​​​