Valtiopaivaasia HE 234/1993

HE 234/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle vuonna 1994 perittäviä sosiaaliturvamaksuja koskevaksi lainsäädännöksi

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1666/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki vuodelta 1994 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1667/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1668/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1994

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1669/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki kansaneläkelain väliaikaisesta muuttamisesta

2) Laki vuodelta 1994 suoritettavasta sairausvakuutusmaksusta

3) Laki eläketuloa saavan henkilön korotetusta sosiaaliturvamaksusta

4) Laki työnantajan lapsilisämaksun perimättä jättämisestä vuodelta 1994

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Kairisalo

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Päättynyt PTK 117/1993 3368

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 75/1993 vp
Valmistunut

05.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 3 vastalausetta

Lausunnot

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto
StVL 8/1993 vp
Valmistunut

09.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 3 eriävää mielipidettä

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

05.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 165/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 166/1993 4980

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.12.1993 Päättynyt PTK 167/1993 4990 12-19
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1993 Päättynyt PTK 169/1993 5134 11-14

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

VJ 66 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot

​​​​