HE 234/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle raideliikennevastuulaiksi ja laiksi liikennevakuutuslain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Raideliikennevastuulaki

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
113/1999
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Vahvistettu

05.02.1999

Voimaantulo

01.09.1999

Säädöskokoelma
114/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Raideliikennevastuulaki

2) Laki liikennevakuutuslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Könkkölä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 169/1997

Valiokuntakäsittely

Lakivaliokunta

Mietintö

Lakivaliokunnan mietintö
LaVM 23/1998 vp
Valmistunut

15.12.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

12.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 180/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 13.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.01.1999 Päättynyt PTK 181/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
14.01.1999 Päättynyt PTK 183/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.01.1999 Päättynyt PTK 185/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

19.01.1999

Vastaus
EV 249/1998 vp