HE 235/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työmarkkinatukea koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1541/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työmarkkinatuesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1542/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1543/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1544/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1545/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1546/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1547/1993
Päätös

Hyväksytty

8) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1548/1993
Päätös

Hyväksytty

9) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1549/1993
Päätös

Hyväksytty

10) (Uusi laki: Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1550/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2) Laki työmarkkinatuesta

3) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

4) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

8) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta, StVM 47/1993)

9) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamisesta, StVM 47/1993)

10) (Uusi laki: Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993
Keskusteluviittaus
Istuntopöytäkirjan sivu

3369

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/1993 vp
Valmistunut

02.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 3/1993 vp
Valmistunut

01.12.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993 11-16
Istuntopöytäkirjan sivu

4866

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 17-19
Istuntopöytäkirjan sivu

5070

Huomautus

Puhemiehen menettely, äänestys n:o 17

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2