Valtiopaivaasia HE 235/1993

HE 235/1993 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle työmarkkinatukea koskevaksi lainsäädännöksi sekä laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

(Budjettilakiehdotus)

Päätökset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1541/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

2) Laki työmarkkinatuesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1542/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

3) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1543/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

4) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1544/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1545/1993
Päätös

Hyv. muutettuna

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1546/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1547/1993
Päätös

Hyväksytty

8) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1548/1993
Päätös

Hyväksytty

9) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1549/1993
Päätös

Hyväksytty

10) (Uusi laki: Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Vahvistettu

30.12.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
1550/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
ja ainoa käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki työttömyysturvalain muuttamisesta

2) Laki työmarkkinatuesta

3) Laki työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta

4) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta

5) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 7 §:n muuttamisesta (Uusi nimike: Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain 1 ja 7 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

6) Laki työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

7) Laki lyhytaikaisissa työsuhteissa olevien työntekijäin eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

8) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta, StVM 47/1993)

9) (Uusi laki: Laki kansaneläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 5 momentin muuttamisesta, StVM 47/1993)

10) (Uusi laki: Laki perhe-eläkelain 30 §:n muuttamisesta, StVM 47/1993)

Annettu eduskunnalle

Pvm

15.10.1993

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Hakkola

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

19.10.1993

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3324

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
19.10.1993 Pp 22.10. PTK 117/1993 3369
22.10.1993 Päättynyt PTK 121/1993 3520
Keskusteluviittaus

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 47/1993 vp
Valmistunut

02.12.1993

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 2 vastalausetta

Lausunnot

Perustuslakivaliokunnan lausunto
PeVL 32/1993 vp
Valmistunut

26.11.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 2 eriävää mielipidettä

Työasiainvaliokunnan lausunto
TyVL 3/1993 vp
Valmistunut

01.12.1993

Eriävät mielipiteet

Lausuntoon liittyy 1 eriävä mielipide

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

02.12.1993

Istuntopöytäkirja
PTK 158/1993 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1993 Päättynyt PTK 159/1993 4803

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
04.12.1993 Päättynyt PTK 161/1993 4866 11-16
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely ja ainoa käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
07.12.1993 Päättynyt PTK 168/1993 5070 17-19
Huomautus

Puhemiehen menettely, äänestys n:o 17

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

27.12.1993

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., StVM, 2

Muiden yhdessä käsiteltävien asioiden käsittelytiedot