HE 235/1994 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi veronkantolain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Vahvistettu

08.12.1994

Voimaantulo

15.12.1994

Säädöskokoelma
1113/1994
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki veronkantolain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Lindström

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.10.1994

Istuntopöytäkirjan sivu

3290

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
21.10.1994 Päättynyt PTK 101/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

3401

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 64/1994 vp
Valmistunut

11.11.1994

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

18.11.1994

Istuntopöytäkirja
PTK 122/1994 vp
Päätös

Tiistain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 124/1994

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
22.11.1994 Päättynyt PTK 125/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5283

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
25.11.1994 Päättynyt PTK 130/1994
Istuntopöytäkirjan sivu

5413

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.12.1994