HE 235/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille

Vahvistettu

15.05.1998

Voimaantulo

20.05.1998

Säädöskokoelma
331/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden kiinteistöjen luovuttamisesta Helsingin kaupungille

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Rakennusneuvos Murtomäki

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 169/1997

Valiokuntakäsittely

Valtiovarainvaliokunta

Mietintö

Valtiovarainvaliokunnan mietintö
VaVM 1/1998 vp
Valmistunut

17.02.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.02.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 17/1998 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
27.02.1998 Päättynyt PTK 18/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
03.03.1998 Päättynyt PTK 19/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
06.03.1998 Päättynyt PTK 23/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

06.03.1998

Vastaus
EV 9/1998 vp