Valtiopaivaasia HE 235/1998

HE 235/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi merimieslain muuttamisesta

Huomautus

Direktiivi 92/85/ETY Direktiivi 96/34/EY

Päätökset

1) Laki merimieslain muuttamisesta

Vahvistettu

22.01.1999

Voimaantulo

01.06.1999

Säädöskokoelma
26/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki merimieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Työministeriö

Esittelijä

Pääsihteeri Kröger

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Työasiainvaliokunta

Mietintö

Työasiainvaliokunnan mietintö
TyVM 12/1998 vp
Valmistunut

24.11.1998

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

27.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 153/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 01.12.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
01.12.1998 Päättynyt PTK 154/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
02.12.1998 Päättynyt PTK 155/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.12.1998 Päättynyt PTK 159/1998
Huomautus

*) Lain 32 §:n 2 ja 3 mom., 32 b §:n 2 mom., 32 d ja 32 e § sekä 40 §:n 1 mom. tulevat voimaan jo 01.03.1999

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

08.12.1998