Valtiopaivaasia HE 235/2014

HE 235/2014 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eläimistä saatavista sivutuotteista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Päätökset

1. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
517/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

2. Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
518/2015
Päätös

Hyväksytty

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
519/2015
Päätös

Hyväksytty

4. Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
520/2015
Päätös

Hyväksytty muutettuna

5. Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

Vahvistettu

24.04.2015

Voimaantulo

01.07.2015

Säädöskokoelma
521/2015
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki eläimistä saatavista sivutuotteista

2. Laki rikoslain 44 luvun 4 a §:n muuttamisesta

3. Laki eläinlääkintähuoltolain 2 §:n muuttamisesta

4. Laki lannoitevalmistelain muuttamisesta

5. Laki kumotun eläintautilain voimaan jätettyjen säännösten kumoamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.11.2014

Ministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Tomperi

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.11.2014

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.11.2014 Päättynyt PTK 114/2014 10
Päätös

Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Valiokuntakäsittelyn vaiheet

Maa- ja metsätalousvaliokunta

Mietintö

Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö
MmVM 32/2014 vp
Valmistunut

03.03.2015

Päätösehdotus

Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta ehdottaa, että 2., 3. ja 5. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomina, että 1. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 50 § muutettuna, että 4. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi johtolause ja 19 § muutettuina ja että hyväksytään yksi lausuma.

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.03.2015

Istuntopöytäkirja
PTK 164/2014 vp
Päätös

Mietintö pantiin pöydälle 5.3.2015 pidettävään täysistuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
05.03.2015 Päättynyt PTK 165/2014 8
Päätös

Eduskunta hyväksyi lakiehdotusten sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
11.03.2015 Päättynyt PTK 171/2014 9
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt lakiehdotukset. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

21.04.2015

Viittaukset Euroopan unionin asiakirjoihin

​​​​