HE 236/1991 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

03.04.1992

Voimaantulo

08.04.1992

Säädöskokoelma
293/1992
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki eräiden elinkeinoalojen valtiontakauksista annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Kauppa- ja teollisuusministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Virkkunen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

07.02.1992

Istuntopöytäkirjan sivu

26

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
11.02.1992 Päättynyt PTK 3/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

65

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 4/1992 vp
Valmistunut

28.02.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

10.03.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 14/1992 vp
Päätös

Torstain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.03.1992 Poistettu PTK 16/1992
12.03.1992 Päättynyt PTK 18/1992

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
13.03.1992 Päättynyt PTK 19/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

459

Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.03.1992 Päättynyt PTK 22/1992
Istuntopöytäkirjan sivu

787

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.03.1992