Valtiopaivaasia HE 236/1992

HE 236/1992 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölakiin, asunto-osakeyhtiölakiin, avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annettuun lakiin, osuuskuntalakiin, prokuralakiin, säätiölakiin sekä vesilakiin sisältyvien kansalaisuus- ja asuinpaikkavaatimusten muuttamisesta

Huomautus

HE/ETA

Päätökset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
92/1993
Päätös

Hyväksytty

2) Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 65 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
93/1993
Päätös

Hyväksytty

3) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
94/1993
Päätös

Hyväksytty

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
95/1993
Päätös

Hyväksytty

5) Laki prokuralain 4 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
96/1993
Päätös

Hyväksytty

6) Laki säätiölain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
97/1993
Päätös

Hyväksytty

7) Laki vesilain muuttamisesta

Vahvistettu

08.01.1993

Voimaantulo

01.01.1994

Säädöskokoelma
98/1993
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki osakeyhtiölain muuttamisesta

2) Laki asunto-osakeyhtiölain 53 ja 65 §:n muuttamisesta

3) Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä annetun lain 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

4) Laki osuuskuntalain muuttamisesta

5) Laki prokuralain 4 §:n muuttamisesta

6) Laki säätiölain muuttamisesta

7) Laki vesilain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

16.10.1992

Ministeriö

Oikeusministeriö

Esittelijä

Lainsäädäntöjohtaja Buure-Hägglund

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1992

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

3917

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.10.1992 Päättynyt PTK 135/1992 4029

Valiokuntakäsittely

Talousvaliokunta

Mietintö

Talousvaliokunnan mietintö
TaVM 41/1992 vp
Valmistunut

03.11.1992

Päätösehdotus

Hyväksytty

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

04.11.1992

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1992 vp
Päätös

Perjantain istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
06.11.1992 Poistettu PTK 145/1992 4409
20.11.1992 Päättynyt PTK 155/1992 4624

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
24.11.1992 Päättynyt PTK 157/1992 4668
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
27.11.1992 Päättynyt PTK 161/1992 4749

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

07.12.1992