Valtiopaivaasia HE 236/1996

HE 236/1996 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion virkamieslain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Vahvistettu

19.06.1997

Voimaantulo

01.09.1997

Säädöskokoelma
604/1997
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki valtion virkamieslain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

29.11.1996

Ministeriö

Valtiovarainministeriö

Esittelijä

Vanh. hallitussihteeri Äijälä

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

29.11.1996

Istuntopöytäkirja
Istuntopöytäkirjan sivu

5000

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.12.1996 Päättynyt PTK 162/1996 5163

Valiokuntakäsittely

Hallintovaliokunta

Mietintö

Hallintovaliokunnan mietintö
HaVM 8/1997 vp
Valmistunut

13.05.1997

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

21.05.1997

Istuntopöytäkirja
PTK 64/1997 vp
Päätös

Seuraavaan istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 66/1997

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
22.05.1997 Päättynyt PTK 68/1997
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.05.1997 Päättynyt PTK 72/1997

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

26.05.1997

​​​​