HE 236/1997 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle liikuntalaiksi

Päätökset

Hallituksen esityksen pohjalta hyväksytyt lait ja voimaantulotiedot

Liikuntalaiksi

Vahvistettu

18.12.1998

Voimaantulo

01.01.1999

Säädöskokoelma
1054/1998
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

Liikuntalaiksi

Annettu eduskunnalle

Ministeriö

Opetusministeriö

Esittelijä

Kulttuurisihteeri Aaltonen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

11.12.1997

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
12.12.1997 Päättynyt PTK 169/1997

Valiokuntakäsittely

Sivistysvaliokunta

Mietintö

Sivistysvaliokunnan mietintö
SiVM 11/1998 vp
Valmistunut

12.11.1998

Päätösehdotus

Hyv. muutettuna

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

13.11.1998

Istuntopöytäkirja
PTK 143/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 17.11.1998 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
17.11.1998 Päättynyt PTK 144/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
18.11.1998 Päättynyt PTK 145/1998
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Äänestykset
24.11.1998 Päättynyt PTK 149/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

24.11.1998

Vastaus
EV 158/1998 vp

Hyväksytyt lausumat

Perustelul., SiVM, 1