Valtiopaivaasia HE 236/1998

HE 236/1998 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi luonnonsuojelulain ja yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Päätökset

1) Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
371/1999
Päätös

Hyväksytty

2) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Vahvistettu

26.03.1999

Voimaantulo

01.04.1999

Säädöskokoelma
372/1999
Päätös

Hyväksytty

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

3.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1) Laki luonnonsuojelulain muuttamisesta

2) Laki yksityisistä teistä annetun lain muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

23.10.1998

Ministeriö

Ympäristöministeriö

Esittelijä

Hallitusneuvos Karjalainen

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

23.10.1998

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.11.1998 Päättynyt PTK 134/1998

Valiokuntakäsittely

Ympäristövaliokunta

Mietintö

Ympäristövaliokunnan mietintö
YmVM 9/1998 vp
Valmistunut

21.01.1999

Päätösehdotus

Hyväksytty

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

26.01.1999

Istuntopöytäkirja
PTK 189/1998 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 26.01.1999 pidettävään istuntoon

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
26.01.1999 Päättynyt PTK 190/1998

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
28.01.1999 Keskeytynyt PTK 193/1998
29.01.1999 Päättynyt PTK 194/1998 1
Päätös

Hyväksytty

Kolmas käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
03.02.1999 Päättynyt PTK 196/1998

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

03.02.1999