Valtiopaivaasia HE 236/2001

HE 236/2001 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi erikoissairaanhoitolain ja päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Päätökset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
279/2002
Päätös

Hyväksytty

2. Laki päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Vahvistettu

12.04.2002

Voimaantulo

01.05.2002

Säädöskokoelma
280/2002
Päätös

Hyväksytty muutettuna

Asian käsittelyvaiheet

Vireilletulo

Lähete-
keskustelu

Valiokunta-
käsittely

Pöydälle-
pano

1.
käsittely

2.
käsittely

Käsittely
päättynyt

Hallituksen esitykseen sisältyvät ehdotukset

1. Laki erikoissairaanhoitolain muuttamisesta

2. Laki päihdehuoltolain 28 §:n muuttamisesta

Annettu eduskunnalle

Pvm

13.12.2001

Ministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriö

Esittelijä

Hallitussihteeri Myllynpää

Ilmoitettu annetuksi täysistunnossa

Pvm

14.12.2001

Istuntopöytäkirja

Lähetekeskustelu

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
18.12.2001 Päättynyt PTK 156/2001 28
Päätös

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan.

Valiokuntakäsittely

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Mietintö

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö
StVM 5/2002 vp
Valmistunut

01.03.2002

Päätösehdotus

Valiokunta ehdotti, että 1. lakiehdotus hyväksytään muuttamattomana, että 2. lakiehdotus hyväksytään muutoin hallituksen esityksen mukaisena paitsi 28 § muutettuna ja että hyväksytään yksi lausuma.

Vastalauseet

Mietintöön liittyy 1 vastalause

Valiokunnan mietinnön pöydällepano

Pvm

06.03.2002

Istuntopöytäkirja
PTK 21/2002 vp
Päätös

Valiokunnan mietintö pantiin pöydälle 08.03.2002 pidettävään istuntoon.

Ensimmäinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
08.03.2002 Keskeytetty PTK 23/2002 4
12.03.2002 Päättynyt PTK 24/2002 3
Päätös

Lakiehdotukset hyväksyttiin valiokunnan ehdotuksen mukaisesti.

Toinen käsittely

Pvm Käsittely Istuntopöytäkirja Istuntopöytäkirjan sivu Äänestykset
15.03.2002 Keskeytetty PTK 27/2002 3
19.03.2002 Keskeytetty PTK 28/2002 13
20.03.2002 Päättynyt PTK 30/2002 1 1
Päätös

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä päätetyt lakiehdotukset.

Lainsäätämisjärjestys

Sovellettu lainsäätämisjärjestys

Perustuslaki 72 §

Eduskunnan vastaus hallitukselle

Pvm

02.04.2002

​​​​